solarna rasvjeta

 

KORISNE INFORMACIJE O SOLARNOJ RASVJETI

Ovdje bismo Vas željeli kratko informirati o temi solarne rasvjete radi lakšeg izbora odgovarajućeg proizvoda.

Tehnika:

Solarni modul: Monokristalni paneli su pri direktnom sunčevom zračenju mnogo učinkovitiji od konvencionalnih polikristalnih panela, te se zbog toga koriste u izgradnji solarnih svjetiljki. Kvalitetni mono paneli imaju stupanj iskoristivosti od 22%. U kombinaciji sa MMPT regulacijom napajanja ovi paneli su osjetno učinkovitiji i pri lošem vremenu. Naravno da su svi paneli i otporni na tuču. Radni vijek od cca 20-25 godina. Samo paneli kvalitetne proizvodnje dostižu navedeni učinak i radni vijek.

Regulator napajanja:
 MPPT kontroleri (Maximum Power Point Tracking) zaista koštaju više od konvencionalnih PWM regulatora ali imaju i više prednosti. Mnogo učinkovitije napajaju bateriju pri lošem vremenu i niskim temperaturama jer kvalitetne tehničke standarde napajanja baterije dostižu pri naoblaci i u hladnim/srednje toplim klimama. PWM regulatori se ponašaju kao jednostavna sklopka između panela i baterije. MPPT kontroler, zavisno od lokacije i panela, donosti 15-30% više učinka od konvencionalnih PWM regulatora. Također, reaguje osjetno brže na zatamnjenje prouzrokovano sjenkom prolazećeg oblaka.

Kontroler: Većinom je kontroler za upravljanje objasnja već ugrađen sa regulatorom napajanja u jedno kućište. Svi aktuelni modeli već posjeduju priključke za senzore pokrena, baterije, daljinsko upravljanje, LoRa kontroler itd. Visokokvalitetni kontroleri posjeduju inteligentnu tehnologiju napajanja u više stupnjeva, kao i sva potrebna zaštitna el.kola, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratog spoja, zaštita od dubinskog pražnjenja itd. Moderne baterije su posebno osjetljive na prepunjavanje i dubinsko pražnjenje. Kompletno upravljanje baterijom je preuzeto kontrolerom. On puni neovisno o temperaturi, poznaje status napajanja baterije i nadgleda čitav sistem uključujući sve ostale komponenete.

ALS funkcija: Ova funkcija je integrirana u kontroleru i osigurava osvjetljenje bez prekida čak i pri slabom statusu baterije. Ako se prepozna nizak nivo napona u bateriji, svjetiljka se smanjuje učinak količine obasjanja tako da ostaje u aktivnom radu i do ranih jutarnjih sati. Nivo baterije se nadgleda bez prekida. Potpuni prekid rada baterije je malo vjerovatan.

Baterija: Najčešće se koriste Li-ion ili LiFePO4 baterije. LiFePO4 baterije su u pogonu sigurnije, otpornije na promjenu temperature i lakše su. Druga verzija ovih baterija je Ternary LiFePO4, koja je u primjeni na našim svjetiljkama. Ona je još malo sofisticiranija i bolje se snalazi sa nižim temperaturama. Ova vrsta baterije se koristi u modernim električnim vozilima. LiFePO4 baterijama potreban je BMS( Battery Management System), koji se najčešće nalazi u formi malog čipa integriranog direktno na bateriji. On skuplja sve podatke i šalje i regulatoru napona i korisniku. Obično mjerenje napona kao npr. kod olovnih baterija, kod Li-ion baterija nije precizno, jer je ta tahnologija mnogo kompleksnija. Kvalitetne baterija sa odgovarajućim regulatorom napona mogu postići 3000 ciklusa pri 80% DoD ( Depth of Discharge – Dubina pražnjenja). Pri 100% DoD postiže se ipak 2000 ciklusa. Zbog toga je ovaj vid baterije savršeno prilagođen za uprabu u sloarnim sistemima. Bitan je ugrađeni BMS. Jeftina uvoza roba nema ugrađeni BMS zbog čega baterije postižu samo polovinu naznačenog radnog vijeka. Kao pravilo možemo uzeti da jedna 50Ah LiFePO4 baterija odgovara konvencionalnoh 100Ah olovnoj ili gel-bateriji, jer joj se može oduzeti osjetno više energije bez nanošenja štete samoj bateriji. Efekt memorije kod ovih baterija ne postoji. Samostalno pražnjenje je oko 10% godišnje. Konvencionalne Li-ion baterije kao npr. u mobilnim telefonima, ne bi trebalo koristiti, jer su mnogo osjetljive na visoke i niske temperature, te zbog pregrijavanja ili izbijanja požara zbog kratkog spoja mogu vrlo lako uništiti kompletnu svjetiljku.

Kućište svjetiljke: Kućište solarne svjetiljke trebalo bi biti masivan aluminijski odljevak koji je prekriven prahom. Većinom k tomu dolazi i posebni premaz koji kućište čini neosjetljivim na UV zračenje i djelovanje okoline. Svjetiljku je potrebno konstruirati tako da se unutar nje ne pojavi kondenzat zbog promjene u temperaturi. Dobro temperaturno odvođenje u kombinaciji sa jednostavnim sistemom održavanja, da se svjetiljka ne mora rastaviti potpuno ako dođe do kvara. Solarni panel (snage do max. 150W) je integriran u svjetiljku. Kod većih modela solarni panel se može posebno montirati odvojeno od svjetiljke, što je pogodno za situacije gdje nema mnogo svjetlosnog zračenja. Za razliku od rasvjetnih tijela sa integriranim solarnim panelom ili baterijom koja se nalazi u stupu, ove svjetiljke se lakše instaliraju, održavaju i zaštićene su od vandaliziranja. AIO (All In One) solarne svjetiljke se montiraju u roku od nekoliko minuta, i već su spremne za rad. Skupi radovi na iskopavanu i dodatno kabliranje u stupu uopšte nisu potrebni. Solarni panel se montira na najvišoj tački stupa tako da se postiže maksimalna učinkovitost. Vjerovatnoća da se solarni panel ošteti zbog vanjskih utjecaja je veoma niska. Svjetiljku je moguće jednostavno prebaciti na drugi stup, sa adapterom od 60-76mm. Projekti sa ovim tipom rasvjetnih sistema se lako i jeftino realiziraju.

Uporaba i lokacija:

Posebno kod solarne rasvjete je veoma bitno odrediti pogodnu lokaciju za montažu.

U sjevernim područjima je svjetlosno zračenje tokom zimskih mjeseci dosta sniženo, i osjetno je ispod količine svjetlosti koju registrujemo tokom ljeta. Sjena koju ljeti svjetiljka ne osjeti, zimi može rezultirati u potpunom gašenju svjetiljke.( Pogledati Informacije u sekciji Download). Ako je rasvjeta potrebna kao npr. autobusne stanice ili parkirališta za firme, potreban je rasvjetni sistem koji bezprekidno radi i do ranih jutarnji sati. To se većinom dostiže smanjenjem svjetlosnog intenziteta svjetiljke, koji se podiže na 100% učinak kada se registruje pokret. U ovom modusu rada (ECO) postiže se način rada sa maksimalnom uštedom el.energije, te se tako i baterija čuva. Svjetlosno zaprljanje je smanjeno na minimum, i svjetiljka se pali samo kada je to i potrebno. Kod sporednih ulica potrebna je rasvjeta bez prekida, koja radi npr. do 00:00 na 100%, od 00:00 do 05:00 na 50% snage, te opet na 100% snage. Tu je potreban tačan proračun da bi se dostigle minimalne Lux vrijednosti. Svjetiljka mora posjedovati preprogramabilni timer i veliku bateriju. U ponudi imamo različite modele koji su prilagođeni za uporabu i u sjevernim područjima(D-A-CH regija), te garantuju bezprekidno obasjanje i u zimskim mjesecima. Molimo Vas da pročitate našu checklistu da biste sprječili pogrešnu kupovinu. U ovoj odluci veliku ulogu igra vremenska potreba za rasvjetom, tj. da li je rasvjeta potrebna dnevno kao na parkiralištima za firme, ili samo dva puta sedmično kao na poljima za jahanje, ili kamping područjima koja su otvorena samo preko ljeta. Na upit dostavljamo i posebne izvedbe modela sa LoRa kontrolerima(smart city, IOT), koje je moguće upravljati preko interneta, ili sa integriranom kamerom, senzorima za kvalitetu zraka ili temeprature. Solarne svjetiljke kojima je solarni panel integriran u stup možda optički izgledaju primamljivo, ali da bi dostigli iskoristivost slobodno montiranih panela morali bi imati 2-3 puta veću površinu. Također su njihova montaža i održavanje znatno kompliciranija, i svjetiljka nije zaštićena od vandaliziranja.

Zaključak: Solarna tehnika, tehnika baterije i punjenja se ekstremno razvila u toku zadnjih godina. Trenutno je moguće realizirati kvalitetnu rasvjetu sa All In One svjetiljkama, kojima je kompletna tehnika integrirana u rasvjetno kućište, i to u roku zimskih mjeseci. Moderne svjetiljke pune bateriju i pri naoblaci ili sjenci. Sve svjetiljke nisu pogodne za za svaku lokaciju, te je potrebno pronaći odgovarajuću rasvjetu zavisno od lokacije. Prednosti AIO(All In One) modela i njhovog načina izrade jeste u jednostavnoj montaži i održavanju. Svjetlosne točke se brzo i nekomplikovano realiziraju, svjetiljke se mogu montirani na sve koristive stupove sa adapterom od 60mm/76mm.Pošto se solarni panel integrira na gornju stranu rasvjetnog tijela, time je i dosta dobro zaštićen od oštećenja i vandaliziranja, u održavanju se može lako zamijeniti, te zbog direktne montaže i orijentacije prema suncu, potrebna je manja površina panela. Kabliranje u stupu i u zemlji potpuno su nepotrebni. Na upit moguće je dostaviti i plastične stupove u RAL boji, time nije potrebno ni uzemljiti svjetiljku. Moderni plastični stupovi su vrhunski zaštićeni od utjecaja okoline, i sastavljaju se ručno i po mjeri kupca u Hrvatskoj.

Tačno određivanje lokacije i korisničkog profila su nezaobilazni, nevezano za tip svjetiljke i proizvođača. Kontaktirajte nas za besplatno savjetovanje da biste pronašli odgovarajući proizvod za Vašu lokaciju i uporabu.